آخرین لیست قیمت نیوپایپ

لیست قیمت نیوپایپ

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ یکی از برترین های حوزه لوله و اتصالات پنج لایه ساختمانی است که محصول شرکت گیتی پسند اصفهان می باشد. نیوپایپ برندی است که با عنوان لوله 5 لایه شناخته شده و از زنجیره تامین گسترده در سراسر کشور برخوردار می باشد.

لوله پنج لایه نیوپایپ چیست؟

نیوپایپ Newpipe تولید لوله پنج لایه خود را از دهه 70 آغاز نمود و این محصول را روانه بازار نمود. لوله تولیدی شامل پنج لایه که دو لایه درونی و بیرونی از جنس پلیمری و دو لایه چسب مخصوص و لایه وسط از جنس آلومینیوم می باشد. 

لوله های پنج لایه نیوپایپ در دو نوع PEX-AL-PEX  و PERT-AL-PERT تولید و عرضه می شود. تفاوت این دو لوله در تحمل دمایی است که نوع اول مقاومت دمایی تا حدود 95 درجه را دارا بوده و نوع دوم تحمل دمای حدودی 70 درجه را دارد.

اتصالات لوله پنج لایه نیوپایپ

لوله نیوپایپ به دلیل ساختاری که دارد با دو نوع اتصال معروف پرسی و کوپلی در ساختمان اجرا می شود. اتصالی که جهت لوله های پنج لایه قطر 16، 20، 25 و 32 استفاده می شود همگی از نوع پرسی و کوپلی هستند.

لوله های سایزهای بالاتر از نوع اتصال کلمپی می باشد.

اتصالات کوپلی نیوپایپ
اتصالات کوپلی نیوپایپ
اتصالات پرسی نیوپایپ
اتصالات پرسی نیوپایپ

مزایای لوله پنج لایه نیوپایپ

لوله های پنج لایه به دلیل ویژگی های تولید و نوع مواد بکار رفته در آنها مزایای زیادی مطابق موارد ذیل دارند:

  • تحمل دمای حدودی 90 درجه و فشار بالا
  • جلوگیری از رسوب در لوله و همچنین جرم گرفتن لوله
  • اجرا سریع در لوله کشی ساختمان
  • قیمت مناسب تر در مقایسه با مشابه لوله های فلزی
  • سبک بودن و قابلیت انعطاف

لیست قیمت لوله و اتصالات نیوپایپ


آخرین ویرایش: این لیست از تاریخ
09 بهمن 1402 تا اطلاع ثانوی معتبر است

لوله پنج لایه نیوپایپ PEX-AL-PEX
عنوان قیمت(ریال) 
16      206,440    
20      368,090    
25      556,220     
32      864,690     
40   1,480,320     
  
لوله پنج لایه نیوپایپ PERT-AL-PERT
عنوان قیمت(ریال) 
16      170,910     
20      296,690     
25      500,200     
32      779,020     
  
اتصالات رزوه ای قیمت(ریال) 
مغزى
 1/2      371,150     
 3/4      681,470     
1   1,077,470     
1/4 1   1,258,850     
 1/2 1   1,664,540     
2   3,564,960     
مغزی بلند با طول 50m
 1/2      752,210     
مغزی تبدیل روپیچ
 3/4 * 1/2      600,490     
 3/4 *1   1,105,480     
مغزى روپیچ توپیچ
 1/2      431,640     
3/4      596,780     
1   1,284,900     
 1/4 1   1,641,650     
تبدیل توپیچ روپیچ
توپیچ ” 3/4 *روپیچ ” 1/2      860,780     
توپیچ ” 1 *روپیچ ” 3/4   1,098,180     
تبدیل روپیچ توپیچ
روپیچ ” 3/4 *توپیچ  1/2      381,720     
روپیچ ” 1 *توپیچ ” 1/2      598,310     
روپیچ ” 1 *توپیچ ” 3/4      554,380     
روپیچ ” 1/4 1 *توپیچ ” 1   1,028,960     
روپیچ ” 1/4 1 *توپیچ  3/4   1,241,410     
روپیچ ” 1/2 1 *توپیچ ” 1   1,472,590     
روپیچ ” 1/2 1 *توپیچ ” 1/4 1   1,685,910     
روپیچ ” 1 *توپیچ ” 3/4   1,063,840     
روپیچ ” 1 *توپیچ ” 1/4 1   2,069,150     
  
زانو چپقى قیمت(ریال) 
 1/2      778,050     
 3/4   1,275,300     
1   1,812,670     
سه راهی تو پیچ رزوه ای 
1/2   1,103,850     
سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای 
1/2 *” 1 *” 1/2   1,810,490     
مهره ماسوره رزوه ای 
 3/4 * 3/4   1,173,060     
 1 *1   2,060,870     
  
اتصالات پرسی نیوپایپقیمت(ریال)
بوشن پرسى نیوپایپ
16*16863,940
20*201,155,400
25*251,714,680
32*322,400,180
ﺑﻮﺷﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮﺳﻰ نیوپایپ
16*201,002,480
16*251,421,150
20*251,606,120
20*321,649,170
25*322,015,850
زاﻧﻮ 90درﺟﻪ ﭘﺮﺳﻰ نیوپایپ
16*161,259,390
20*201,593,910
25*252,369,450
32*323,077,730
ﺳﻪ راﻫﻰ ﭘﺮﺳﻰ نیوپایپ
16*16*16   1,317,810     
20*20*20   1,828,700     
25*25*25   3,558,420     
32*32*32   4,546,940     
ﺳﻪ راﻫﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮﺳﻰ نیوپایپ
16*20*161,905,760
16*16*201,529,820
20*16*201,672,940
16*20*202,020,320
16*16*252,284,750
20*16*252,269,710
25*16*252,398,660
20*20*252,752,910
25*20*253,055,600
زاﻧﻮ ﺻﻔﺤﻪ دار ﺗﻮﭘﯿﭻ ﭘﺮﺳﻰ نیوپایپ
16*1/2″1,645,470
20*1/2″1,892,350
زاﻧﻮ ﺻﻔﺤﻪ دار روﭘﯿﭻ ﭘﺮﺳﻰ نیوپایپ
16* 3/4 “1,827,610
20* 3/4″2,222,190
سه راهى ٩٠ درجه صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ
16*” 1/2 *162,255,320
20*” 1/2 *202,656,770
سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى نیوپایپ
16*” 1/2 *162,255,320
20*” 1/2 *202,656,770
سه راهى ٩٠ درجه دیوارى پرسی نیوپایپ
16*” 1/2 *161,248,270
20*” 1/2 *201,985,330
زانو دیوارى پرسى نیوپایپ
 1/2 *16877,450
 1/2 *201,200,420
3/4*253,029,990
32*13,371,920
سه راهى دیوارى پرسى نیوپایپ
16 *” 1/2 *162,306,550
20 *” 1/2 *202,941,370
سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ
16 *” 1/2 *163,132,660
رابط روپیچ پرسى نیوپایپ
1/2 * 16766,600
1/2 *201,045,530
3/4*201,411,010
1/2 * 251,491,560
3/4 *251,710,650
25*12,363,560
32*12,554,530
رابط توپیچ پرسى نیوپایپ
1/2 * 161,024,820
1/2 *201,115,510
3/4*201,458,210
3/4 *251,788,590
25*12,482,590
32*12,800,980
زانو 90 درجه روپیچ پرسى نیوپایپ
1/2 * 161,134,150
3/4*201,665,310
3/4 *252,144,250
25*12,954,230
32*13,135,500
زانو چپقى پرسى نیوپایپ
1/2 * 161,364,360
1/2 *201,570,260
3/4*201,875,890
3/4 *251,868,700
25*12,541,560
32*3/42,613,720
32*13,304,120
سه راهى توپیچ پرسى نیوپایپ
16*” 1/2 *161,828,150
20*” 1/2 *202,265,790
25 *” 1/2 *252,951,290
25*” 3/4 *253,811,080
32*” 3/4 * 324,440,880
مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
1/2 * 16597,980
1/2 *20721,800
3/4*20879,200
3/4 *251,124,010
25*11,521,860
32*11,675,330
  
  
اتصالات کوپلی نیوپایپقیمت(ریال)
رابط توپیچ کوپلی نیوپایپ
1/2 * 16892,060
1/2 *201,077,140
3/4*201,413,300
3/4 *251,614,950
32*12,984,320
رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ
1/2 * 16838,980
1/2 *201,143,850
3/4*201,299,180
1/2 * 251,580,290
3/4 *251,642,530
25*12,646,200
32*12,532,730
مهره ماسوره کوپلی نیوپایپ
1/2 * 16751,010
1/2 *20906,880
3/4*201,076,920
3/4 *251,360,320
بوشن ساده کوپلی نیوپایپ
16*161,326,970
20*201,738,770
25*252,583,630
32*323,945,260
بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ
16*201,551,070
16*251,846,790
20*252,042,230
25*323,459,880
زانو 90 درجه کوپلی نیوپایپ
16*161,669,560
20*201,887,120
25*253,233,600
32*324,730,390
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ
1/2 * 161,367,190
1/2 *201,493,630
3/4*201,694,190
3/4 *252,100,430
زانو چپقی کوپلی نیوپایپ
1/2 * 161,358,580
1/2 *201,490,580
3/4*201,783,350
3/4 *252,354,300
سه راهی کوپلی نیوپایپ
16*16*161,924,400
20*20*202,747,680
25*25*253,708,510
32*32*326,214,640
سه راهی توپیچ کوپلی نیوپایپ
16*” 1/2 *162,133,240
20*” 1/2 *202,396,480
25*” 3/4 *254,234,550
32*” 1 * 324,797,860
زانو صفحه دار توپیچ کوپلى نیوپایپ
1/2 * 161,761,230
1/2 *202,437,680
زانو صفحه دار روپیچ کوپلى نیوپایپ
3/4 *161,994,380
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی نیوپایپ
16*” 1/2 *162,226,220
20*” 1/2 *202,735,250
سه راهی 90 دیواری کوپلی نیوپایپ
16*” 1/2 *161,860,310
20*” 1/2 *202,431,360
زانو دیواری کوپلی نیوپایپ
1/2 * 161,169,470
1/2 *201,807,880
3/4 *252,776,450
32*13,611,390
سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ
16*” 1/2 *162,120,710
20*” 1/2 *202,423,180
درپوش های کلکتوری نیوپایپقیمت(ریال)
درپوش فلزى روپیچ
3/4624,680
1752,000
1 1/41,325,660
1 1/21,504,530
23,099,960
  
کلکتور نیوپایپ ( ” 1/2 “* 3/4 )قیمت(ریال)
2b2,441,390
3b3,661,970
4b4,773,880
5b5,967,320
کلکتور نیوپایپ (” 1/2 ” * 1 )
2b3,103,670
3b4,532,120
4b6,067,050
5b7,516,320
6b9,018,120
7b10,516,650
8b12,016,060
9b13,220,400
10b15,350,580
11b15,990,090
12b17,441,970
  
شیرهای تاسیساتی نیوپایپقیمت (ریال)
شیر کلکتوری روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)
1/2 * 161,136,660
1/2 *201,372,750
3/4 *253,121,870
32*14,858,130
25*14,272,150
20*3/42,820,160
شیر کلکتوری روپیچ با مهره پرسی نیوپایپ
1/2 * 161,494,610
1/2 *201,716,970
3/4 *253,009,930
20*3/42,632,030
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای نیوپایپ
1/21,465,950
3/41,841,010
14,131,100
شیر زانویی روپیچ پرسی نیوپایپ
3/4 *253,721,050
32*16,511,560
25*16,201,560
20*3/43,550,240
شیر زانویی روپیچ کوپلی نیوپایپ
3/4 *253,611,940
32*15,830,310
25*14,560,020
20*3/43,417,810
  
جعبه کلکتور  نیوپایپقیمت(ریال)
35*455,947,910
45*457,700,520
55*457,880,040
65*459,102,150
75*4510,596,320
85*4510,950,570
95*4512,733,380
صفحه نصب تکی نیوپایپ
7346,760
صفحه نصب زوج نیوپایپ
15388,180
280132,210
رادیاتورى 500213,640
درپوش پایه بلند پلاستیکیقیمت(ریال)
1/213,180
3/433,790
150,140
فوم لوله اى EPE نیوپایپقیمت(ریال)
1618,960
2023,980
2530,300
3239,020